Hírek

Újra papírgyűjtés az iskolában

Tanév végi információk

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy EMMI határozat értelmében:

2021. június 16. napjától 2021. június 29. napjáig az iskolák 1-8. évfolyamán a tanulók felzárkóztatása és a családok helyzetének segítése céljából kötelező azon tanuló felügyeletének megszervezése, aki számára a törvényes képviselő ezt előzetesen kéri.”

Kérjük gyermekük osztályfőnökénél jelezzék ügyeleti igényüket.

VISSZAJELZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. június 10. csütörtök.

Ballagás: időpontja 2021. június 15. kedd, 12 óra.

JÓ IDŐ esetén:

 • Helyszín: az iskola parkja, az iskola épületébe NEM léphetnek be a szülők, családtagok
 • a parkban a 2 m-es védőtávolság betartása, a MASZK használata KÖTELEZŐ!
 • tanulónként max. 2 szülő/családtag részvétele engedélyezett!

ROSSZ idő esetén:

 • Helyszín: Tornacsarnok
 • a tornacsarnokban a BALLAGÓ tanulók szülője/családtagja (max 2 fő) csak a védettségi igazolványuk felmutatásával tartózkodhatnak.

Évzáró ünnepély:

Időpont: 2021. június 21, hétfő 17 óra

JÓ IDŐ esetén:

 • Helyszín: iskolaUDVAR az iskola épületébe NEM léphetnek be a szülők, családtagok
 • az UDVARON a 2 m-es védőtávolság betartása, a MASZK használata KÖTELEZŐ!
 • tanulónként max. 2 szülő/családtag részvétele engedélyezett!

ROSSZ idő esetén:

 • Helyszín: iskola épülete,
  • az 1-8. évfolyamos tanulók az OSZTÁLYTERMÜKBEN tartózkodnak –szülők nélkül

Az intézmény tanulóinak, dolgozóinak, a családtagjaink egészségének védelme, biztonsága érdekében KÉRJÜK A SZABÁLYOK BETARTÁSÁT!

Tájékoztatás beiratkozáshoz

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Április 10. napját követően intézményünk telefonon felveszi valamennyiükkel a kapcsolatot. Ennek során egyeztetünk a részletekről, melynek keretében természetesen az online felület kitöltéséhez is segítséget nyújtunk.

Amennyiben Önnek bárminemű kérdése, kérése van intézményünk felé azt munkaidőben az alábbi telefonszámokon teheti meg:

Telefon: 06304484926

illetve az alábbi email címem kérdezhet: zrinyimiklosamk@gmail.com

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nagykanizsai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Tisztelettel: Iskolavezetés

1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240

Pályázatok