Kadétok a Parlamentben

2023. március 25-én különleges eseményre voltunk hivatalosak kadétjainkkal. Imaórán vettünk részt a Parlamentben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, jeles Mária ünnepen imádkozhattunk hazánkért. Vaslabán Csapa murakeresztúri plébános vezetésével egy kis csoport imádkozott Magyarországért a Szent Korona mellett, ugyanis Szent István királyunk amikor érezte halála közeledtét, felajánlotta országunkat és koronáját Szűz Mária oltalmába e szavakkal: 'Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.'"
Köszönjük a Nagykanizsai Tankerületi Központnak az utazás támogatását, s hogy kadétjainkkal részt vehettünk a mai imaórán s a mintegy 50 fős csoporttal imádkozhattunk a Szent Korona mellett Magyarországért.

Kapcsolódó galéria

Kadétok a Parlamentben

Pályázatok