Megemlékeztünk mi is!

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. június 13-án rendelte el. Ennek értelmében minden év február 25-én tartjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Az emléknap sajátossága, hogy a múlt felidézése mellett kegyelettel emlékezünk mindazokra, akik áldozatul estek a kommunista diktatúrának: akiket megfosztottak életüktől, akiket bebörtönöztek, táborokba hurcoltak vagy internáltak, de akik nem tanulhattak tovább, akiket „bepofoztak” a téeszekbe, öngyilkosságokba kergettek…és folytathanám a sort.
A kommunizmus kifejezés elsősorban az Marx és Engels által leírt osztálynélküli társadalmat, illetve az ennek megvalósítására létrejött politikai ideológiát (marxizmus) és mozgalmat jelenti. Számos magát kommunistának valló, ám egymástól ideológiájában eltérő mozgalom terjedt el, mint például maoizmus, trockizmus, sztálinizmus , tanácskommunizmus. A kommunizmus célja: BOLDOGSÁGOT MINDENKI SZÁMÁRA!
És ami megvalósult: ELMARADOTTSÁG, SZELLEMI HANYATLÁS; AZ ÉRTELMISÉG, A SZABAD SAJTÓ ÉS VALLÁSÜLDÖZÉS, GAZDASÁGI HANYATLÁS, ÉHÍNSÉG; KÉNYSZERMUNKA-TÁBOROKBA, AZAZ GULÁGOKBA TÖRTÉNŐ DEPORTÁLÁS, FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKEK ELPUSZTÍTÁSA
Faludy György: Kihallgatás
Egész nap nyúzott. Hol bokámat rúgta
s ordított, hol dühödten nógatott.
Vadul gyűlöl. Pedig pontosan tudja,
hogy ártatlan vagyok.
Hencegni ezzel már én sem kívánok.
Bárcsak tettem volna egy keveset
ellenük! S nem most kéne kifundálnom
a kémkedésemet.
Mindegy. Az embert úgyis elítélik.

Pályázatok