Hitoktatás

 

Tisztelt Szülők!

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 35/A § törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
 

Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, a tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését

 

Római Katolikus Egyház Képviselője: Vaslabán Csaba plébános, hitoktató: Morvainé Rózsás Zsuzsanna.

Bemutatkozó videójuk itt megnézhető:

https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI&ab_channel=Fel%C3%BCgyel%C5%91s%C3%A9gBp-iRkHitoktat%C3%A1si

Pályázatok