Informacije na početku školske godine 2020-21.g.

Poštovani roditelji! 

Obaviještamo Vas, da zbog pandemije Korona virusa školska godina prema sljedećim pravilima će početi:  

Svečano otvaranja školska godina će biti 31.-og kolovoza 2020. G. u razredima. Molima da samo jedan roditelj prati svoje dijete i roditelji moraju  nositi masku.  

Otvaranje školske godine: 

1.listopada u 8 sati će početi preko školskog radija( ne trebaju nositi svačanu odjeću.)  

Prema pravilama Mađarske vlade roditelji u zgradi škole ne smiju biti. Izuzev ako imaju neki službeni posao(samo na tajništvu u masku)  

Već prvi dan roditelji svoje dijete može pratiti samo do školske vrate.  

Molimo roditelje da svoje dijete poslijepodne čekaju na dvorište.  

Hvala na suradnji i na razumjevanju! 

Uprava škole 

Natječaji